Publicerad: Uppdaterad: 2021-08-03 15:35

Så tycker kommunens företagare om företagsklimatet

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv har släppt den första delen i sin årliga mätning av företagsklimatet i Sverige. Undersökningen har genomförts under perioden januari till mars i år. 101 av de tillfrågade företagarna i Hultsfreds kommun har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53%.

En av de viktigaste faktorerna som mäts är det sammanfattande omdömet som företagarna ger sin kommun. Hultsfreds kommun får där ett omdöme på 3,3 (-0,1 jämfört med 2019) vilket placerar Hultsfred på plats fem av de tolv kommunerna i Kalmar län.

Bland annat får kommunens service och bemötande högre omdöme, medan kommunpolitikers och tjänstemännens attityder får lägre betyg, jämfört med föregående år.

En del av undersökningen riktar sig endast till de företag som har haft kontakt med kommunen angående tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. Hultsfreds kommun placerar sig där på plats tio i landet när man mäter resultatet av handläggningstider inom området serviceinriktad myndighetsutövning.

Årets ranking släpps den 23 september.