Publicerad:

Så ska våra pengar användas 2016

Foto med sedlar

I mål och budget 2016 kan du läsa hur Hultsfreds kommun använder våra pengar. Som kommunalrådet Lars Rosander uttrycker det handlar det om att i budgeten skapa förutsättningar för en attraktiv kommun, utveckla hela kommunen med service, barnomsorg, skolor, bra äldreboenden och attraktiva lägenheter.

Länk till Mål och budget 2016