Så nöjda är våra medarbetare

Tumme uppBild på tummar upp i luften

Hultsfreds kommuns medarbetare känner en stor stolthet över sitt arbete, visar den senaste medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2018.

Vad gör dig stolt? Trivs du, känner du stolthet och meningsfullhet? Är ditt arbete meningsfullt? De allra flesta av medarbetarna svarar, precis som tidigare år, att arbetet känns meningsfullt och att man är stolt över arbetet som man utför. En stor del av medarbetarna anser också att de i stor utsträckning utvecklas i sitt dagliga arbete och lär nytt. Du syns och hörs i Hultsfred!