Så här räknas din avgift för vård och omsorg ut

Det du betalar för din vård eller omsorg beror på hur stor din inkomst är, men även på vilket utrymme du har att kunna betala avgiften.

För att din vård- och omsorgsavgift ska kunna räknas ut behöver du lämna in uppgifter till kommunen. Det gör du genom att fylla i pappret nedan och skicka in till oss.

Blankett – Inkomstförfrågan vid beräkning av avgift för vård och omsorg

Du betalar inte mer än maxtaxan för din vård och omsorg

Du betalar som mest 2575 kronor per månad för

  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård

Det är alltså den maxtaxa som gäller i kommunen 2024.

När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till din inkomst och ditt utrymme att kunna betala. Avgiften kan därför vara som lägst 0 kronor och som högst 2575 kronor per månad. Ditt utrymme att betala räknas alltid ut med hänsyn till ett förbehållsbelopp.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle som hyra, mat, apotek med mera.