Publicerad:

Så här fortsätter processen med avvecklingen av Östra Smålands kommunalteknikförbund

ÖSK-logga bild

I början av februari beslutade kommunfullmäktige i både Högsby och Hultsfreds kommuner att avveckla Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK).

Just nu arbetar de båda kommunerna med att planera för hur de kommunala organisationerna som ska hantera de frågor ÖSK hanterar idag, ska se ut.
Senare i vår kommer förslag på de nya organisationerna att presenteras för politiken i de bägge kommunerna. Slutliga beslut om nya organisationer planeras att tas på kommunfullmäktige i juni.

Parallellt med detta pågår facklig samverkan och berörda medarbetare informeras löpande.

Tidplan

  • April 2024: ÖSK:s direktion planerar att fastställa datumet för avveckling till 2024-12-31.
  • Maj 2024: Kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun beslutar om ny organisation.
  • Juni 2024: Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om ny organisation.