Publicerad:

Så förbereder sig kommunen för att ta emot flyktingar från Ukraina

Entré till kommunhuset i Hultsfreds kommun.Entré till kommunhuset i Hultsfreds kommun.

Omvärlden är orolig och många människor flyr just nu sina hem på grund av kriget i Ukraina. Än så länge är det svårt att säga i vilken omfattning människor kommer att söka sig till Sverige för skydd och kommunen följer noga det förändrade omvärldsläget och analyserar vilken påverkan detta kan få för Hultsfreds kommun.

Kommunen har meddelat Länsstyrelsen i Kalmar län, som är den aktör som samordnar flyktingmottagandet i kommunerna, att vi har boenden tillgängliga för eventuella flyktingar. Vi arbetar nu med att se över hur ett sådant mottagande kan ske på bästa sätt.