Så berörs fastighetsägare av pandemilagen

Information covid-19

Den tillfälliga covid-19-lagen är en så kallad ramlag som ger regeringen och myndigheter möjlighet att vidta mer ingripande åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller från och med 10 januari 2021 till och med 30 september 2021.