Rutin vid anställning av utländska medborgare

Som arbetsgivare har vi skyldighet att kontrollera att arbetstagare från annat land har giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Enligt lag är det straffbart att ha en person anställd om personen inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Anställande chefs ansvar

  • Begär att utländska medborgare som söker arbete visar att han/hon har tillstånd att vistas i Sverige och arbetstillstånd eller AT-UND.

Finns inte de arbetstillstånd eller AT-UND som krävs får personen inte arbeta i Sverige och kan därför inte anställas.

  • Saknas svenskt medborgarskap ska du även kontakta din HR-konsult för stöd vid anställningen
  • Spara kopior eller utdrag av tillstånden för vistelse och arbetstillstånd i minst 12 månader efter att anställningen avslutats.
  • Underrätta Skatteverket när en utlänning anställs. Detta görs via blankett (SKV 1160)
  • Om personen är asylsökande ska även underrätta Migrationsverket om anställningen. (Det kan du göra via denna e-postgb-hogsby-mottagningsenheten@migrationsverket.se)