Rutin för utevistelse vid kyla

Rutiner vad som gäller för utevistelse vid kyla:

  • Varje barns vinterkläder kontrolleras av ansvarig pedagog innan man går ut om det är minusgrader.
  • Ansvarig pedagog pratar med varje barn med jämna mellanrum för att se till att ingen fryser.
  • Det ska finnas möjlighet att snabbt gå inomhus. Mer än en pedagog deltar i utflykter.
  • Pedagoger uppmanar vårdnadshavare via veckobrev att eleverna/barnen har med sig extrakläder till skolan/förskolan.
  • Eleverna/barnen vistas inomhus om temperaturen sjunker under -10 grader.
  • Planerade uteverksamheter blir inställda p.g.a. kyla om temperaturen sjunker till -10 grader och under.
  • Skolsyster informerar om rekommendationer för utevistelse vid kyla i samband med vintersäsongen.
  • Arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget går igenom handlingsplanen vid varje terminsstart