Rosenfors

Rosenfors är en gammal bruksort. I förhållande till ortens storlek finns det många arbetstillfällen där. Det är nära till gårdsbutiken Axelssons i Aby. Rosenfors IK är duktiga på fotboll för flickor och damer. Till Målilla är det fyra kilometer och till Mörlunda är det något längre.

Under 1600- och 1700-talen fanns en kvarn i dåvarande Qvarnsö, där det fanns två naturliga vattenfall. Rosenfors är ett bruksnamn från tidigt 1800-tal.

Rosenfors byggdes upp för att förädla det tackjärn som framställdes vid masugnen i Hagelsrum. 1802 anlades Rosenfors järnbruk, där vattendrivna stångjärnshammare bearbetade järnet. Kring bruket växte ett typiskt brukssamhälle fram. Det var framför allt ättlingar till valloner som arbetade som smeder. De kom från andra håll i landet för att bosätta sig i Rosenfors. Exporten av järnprodukterna gick i stor utsträckning till England.

I slutet av 1800-talet lades masugnen i Hagelsrum ner. Men i Rosenfors fortsatte driften i spiksmedjan och den mekaniska verkstaden. År 2002 kunde både bruket och samhället fira 200-årsjubileum.

På Galgmon skedde 1855 den sista avrättningen i vår kommun.

På 1870-talet kom järnvägen till Rosenfors. Tack vare den kunde industrin utvecklas ytterligare. Rosenfors är fortfarande en betydande industriort.