Romernas nationaldag 8 april

Flag_of_the_Romani_people.svg
2012 uppmärksammades att romer funnits i Sverige i mer än 500 år.
Den första nedteckningen om romer i Sverige är från år 1512, då en grupp kom till Stockholm. Deras väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck.  Romerna har idag status som nationell minoritet med särskilda rättigheter gällande språk och kultur.
Romernas nationaldag firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.
Romsk inkludering
Sedan 2012 pågår det ett flertal insatser i samhället för att uppnå romsk inkludering och minska den förtroendeklyfta som kan finnas mellan romer och majoritetssamhället. Romsk delaktighet och inflytande är en viktig beståndsdel som ska genomsyra allt arbete som genomförs.
I februari 2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering. Omkring 50- 100 000 romer beräknas leva i Sverige.
Romernas historia
I minst 500 år har det levt romer i Sverige. Deras historia blir ofta en berättelse om
utsatthet och diskriminering. Men romer har också spelat en annan roll i det svenska samhället och bidragit till vår gemensamma kultur.
Länge visste man inte varifrån romerna kom. Numera är de flesta eniga om att
folkgruppen härstammar från en del av Indien. Därifrån drevs de ut, för ungefär tusen år sedan, antingen av svält eller för att området blev attackerat.
Allt sedan dess har romer spridits till olika länder och deras språk och kultur har påverkats av de länder de levt i.
Till Sverige har romer kommit under många hundra år. De utgör olika romska grupper, som skiljer sig ganska mycket från varandra. Därför är det svårt att tala om romer som om de vore en enda grupp.
Romska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Romani chib, som betyder det romska språket består av olika variationer, exempelvis kale, lovari, gurbeti, svensk romani (resanderomani), kaldaras, arli, romungri och andra.
Romerna fick inte gå i skola förrän på 1960-talet. Sedan dess har det hänt en hel.
När Romerna fick status som nationell minoritet i början på 2000 så öppnades nya dörrar.
Vi uppmärksammar romernas dag på biblioteken med miniutställningar och bokbord. Där kan du hitta litteratur och böcker om romer och deras kultur.
Mer information om romer och övriga nationella minoriteter finns på sidan minoritet.se
Har du frågor, funderingar eller förslag på aktiviteter?