Rock City Hultsfred AB

Rock City Hultsfred AB är ett helägt dotterbolag till Hultsfreds Kommunala Industri AB.

Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock City-anläggningen, att arbeta för utveckling och marknadsföring av ”Rock City Hultsfred” samt att stödja och utveckla utbildning och företagsamhet inom musik- och upplevelsesektorn samt att driva projekt i anslutning härtill.

Hultsfreds kommun är hyresgäst hos Rock City för i form av Hultsfred lärcenter.

Under åren 2019-2020 har besöksmålet Hultsfred – The Walk arbetats fram i samverkan mellan Svenskt Rockarkiv, Rockcity Hultsfred AB, Makerspace Hultsfred samt turism- och informationsenheten på Hultsfreds kommun. Astrid Lindgrens Hembygd har finansierat projektet.

Astrids Lindgrens Hembygds logotypLeaderf%C3%A4rgEU flaggaEuropeiskajordbruksfondenf%C3%A4rg