Riktlinjer om muta, representation och gåvor

Nedan hittar du våra riktlinjer om muta, representation och gåvor. I riktlinjerna ingår även reglerna kring hedersgåva, minnesgåva och uppvaktning.

Reglerna för representation grundar sig i inkomstskattelagen. Där regleras de förmåner som är skattefria respektive skattepliktiga för mottagaren. Grundtanken är att en anställd aldrig ska få en gåva, eller annan förmån, som denne behöver skatta för.