Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-24, §98/2018.

Riktlinjer för informationssäkerhet beskriver vad som behöver göras för att efterleva informationssäkerhetspolicyn och ingår i kommunens ledningssystem för informationssäkerhet.

Hela dokumentet ”Riktlinjer informationssäkerhet” finns via länken nedan: