Resepolicy

Minimera ditt resande genom att

 • noga överväga om resan är nödvändig
 • arrangera telefonkonferenser/videokonferenser istället för möten
 • hålla möten i egna lokaler.

Om du måste resa – tänk på att

 • alltid tänka och beakta den totala kostnaden för att välja rätt färdsätt. Ibland kan det till exempel vara billigare att åka flera stycken i en bil än att åka kollektivt.
 • planera din resa så att arbetstiden utnyttjas effektivt.
 • använda kollektivtrafik i första hand. För resor med buss eller tåg inom Kalmar län ska KLT:s företagskort användas. Dessa kort finns att låna på de flesta av kommunens förvaltningar.
 • i  möjligaste mån undvika att använda privat bil för resor i tjänsten.
 • använda cykel inom tätorten i största möjliga utsträckning. Den extra tid som eventuellt åtgår ser kommunen som väl använd tid för friskvård.
 • ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon och förare både vid egna och upphandlade transporter.
 • boka alla delar av resan med god framförhållning via Kontaktcenter.
 • vid beställning av tågbiljetter gäller andra klass. Om inte 1:a klass vid tillfället för beställningen har lägre pris än 2:a klass.

Vid övernattning gäller att

 • nattåg prioriteras före hotellövernattning.
 • hotellrum ska bokas via Kontaktcenter.
 • voucher ska användas som betalningsmedel till hotellet.

Anslutningsresor

 • Använd kollektiva färdmedel i första hand. I annat fall samordna resor till och från tågstationen/flygplatsen.

Fastställd av kommunfullmäktige 23 juni 2008, § 56.