Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige varje år.