Rekrytering

Hultsfreds kommuns rekrytering ska präglas av hög professionalitet och kvalitet. För att säkra att rekryteringsprocessen håller en god kvalité,  sker på ett enhetligt sätt i hela organisationen och i linje med kommunens arbete för en schysst rekrytering finns framtagna riktlinjer för rekrytering. Dokumentet ger vägledning för det gemensamma arbetet för en schysst rekrytering. Som komplement till riktlinjerna finns också annat stödmaterial för rekrytering och avtal i form av rutiner, checklistor och guider.

Andra dokument som är aktuella i samband med anställning är:

  • hälsodeklaration
  • anmälan av bisyssla
  • sekretesshandling

Blanketterna hittar du nedan