Publicerad:

Rekord i investeringar och 49,5 miljoner plus i resultatet för 2021

Lars Rosander, Åke Nilsson, Åke Bergh och Tomas Söreling från kommunstyrelsen.Lars Rosander, Åke Nilsson, Åke Bergh och Tomas Söreling från kommunstyrelsen.

Hultsfreds kommuns resultat för 2021 blev 49,5 miljoner. Det är en  förbättring jämfört med budgeten, där man räknat med ett positivt resultat på 31,9 miljoner för 2021.

Den största anledningen till det positiva resultatet är avkastning på pensionsmedel i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning, vilket ger ett ökat resultat på 32,8 miljoner.

En annan anledning till det positiva resultatet är att skatter och statsbidrag givit 9,1 miljoner mer i intäkter än beräknat.

De största positiva avvikelserna från budgeten stod pensionsmedel för, med ett plus på 28,8 miljoner, jämfört med 8,1 miljoner 2020. Barn- och utbildningsnämnden landar på ett minus på 9,6 miljoner och socialnämnden ett minus på 7,7 miljoner.

Resultatet innebär att Hultsfreds kommun kan avsätta drygt 11,9 miljoner till den så kallade resultatutjämningsreserven, pengar som kan sparas för att användas under sämre tider.

– Vi gör ett mycket bra resultat, som ger oss resurser för att investera i framtiden. Vi har en fortsatt stor investeringsbudget och det är bra att vi under året kunnat göra det med 82 procent i självfinansiering, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.

2021 blev även ett år när Hultsfreds kommun slog rekord i investeringar, med 146 miljoner kronor. De största investeringarna står Växthuset i Hultsfred och nybyggnationen vid skolan i Målilla för.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 268,9 miljoner, bland annat till ny- och ombyggnation av förskolor och skolor samt fortsatt arbete med VA-saneringar i kommunen.

Resultatet för hela koncernen blev 46,2 miljoner kronor för 2021. Bland annat gör Hultsfreds Bostäder ett plus på 0,8 miljoner, och Invensys AB ett positivt resultat på 0,6 miljoner.

För 2022 gör man en ombudgetering med ett nytt beräknat resultat på 28,7
miljoner.