Regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

default_webben

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av coronaviruset. Sedan dess har ytterligare stödåtgärder införts, samtidigt som flera av de redan införda åtgärderna har förlängts. Här redogörs för gällande status för åtgärdspaketen för företag.