Rapportering av sjukfrånvaro

Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timvikarier rapporterar själva in sin sjukfrånvaro i Självservice – om den är kortare än en vecka.
Längre frånvaro rapporteras in till lönehandläggare via en personalredogörare eller chef. Om lönehandläggaren inte rapporterar in de längre perioderna – är risken mycket stor att du får ett för stort löneavdrag eller inte får sjukpenning från Försäkringskassan.

De timvikarier som fått sin bokning via bemanningsenheten rapporterar in sin sjukfrånvaro via bemanningsenheten. Den måste först lämnas till chef eller personalredogörare innan den lämnas vidare till lönehandläggare. Alla timvikarier måste själva sjukanmäla sig till Försäkringskassan om sjukfrånvaron är längre än 14 dagar eller om du inte får sjuklön från oss.

Har du en hel dags sjukfrånvaro – rapportera enbart in datum. Är du frånvarande del av dag – rapportera in datum och klockslag.