Kontaktuppgifter Räddningstjänsten Hultsfred

Rd
Platshållare för bildspel

Vi arbetar för att minska samhällets risker genom att skydda och rädda liv, egendom och miljö. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få råd om hur du själv, eller vi tillsammans, kan förhindra olyckor.

En stor och viktig del i vårt arbete är att på olika sätt bidra till att färre olyckor inträffar och att minska konsekvenserna om en olycka inträffar. Det gör vi exempelvis genom information och utbildning men även genom tillsyn och rådgivning.

Vår huvudstation ligger i Hultsfred där även den administrativa verksamheten finns. Våra andra stationer finns i  Virserum, Målilla, Mörlunda, Järnforsen och Silverdalen.

112 – Att larma på rätt sätt:

När du råkat ut för en olycka av något slag, ringer du 112, via dem kan du få hjälp av alla samhällsresurser. 112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder.

När du ringer 112:
-Berätta vad som hänt och var det inträffat.
-Berätta från vilket telefonnummer du ringer.
-Berätta vilken hjälp du tror behövs.

Ge SOS-operatören så mycket information som möjligt och svara på dennes frågor. Frågorna som ställs är noga utvalda för att de ska kunna ge dig rätt hjälp så snabbt som möjligt. Vid brådskande, akuta eller livshotande händelser jobbar alltid två operatörer under ditt samtal. En som intervjuar dig och en som påbörjar alarmeringen.

Har du ytterligare uppgifter efter att samtalet är avslutat, ring tillbaka till SOS igen. När hjälp kommer till olycksplatsen – möt upp, och visa var hjälpen behövs!

Larma bara när du måste

Om du inte är i akut fara ska du istället ringa något av de andra nummer som finns för hjälp och information:
1177 Sjukvårdsrådgivning
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

0495-24 06 24 Brandstationen Hultsfred

070-627 55 00 Räddningschef i beredskap (Tjänsteman i beredskap)