Prövning inom vuxenutbildningen

Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbetet som utbildningsanordnaren erbjuder. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt gymnasiearbete.

Vad är en prövning?
En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska redovisningar. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/prov utgör ditt betyg.

En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Många som helt saknar betyg i en gymnasiekurs eller fått underkänt, ett F, i någon kurs använder sig också av prövning.

Kostnad

En prövning kostar 500 kr per kurs, Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Undantag: Om du har läst en kurs genom Hultsfreds vuxenutbildning tidigare och fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt.

BG: 5734-0150
Summa: 500:-
Notera:
Referensen som ska anges är: prövning 3631.657.6521.6501 + namn+ personnummer+ kurs.

När du har betalat in, ta en kopia på ditt kvitto och lämna till administrationen. Efter det är gjort kommer du bli kallad att göra särskild prövning.

Ansöka prövning

Vi har följande tider för att ansöka och göra prövningar:

 

Höstterminen                    2019

Ansökningstid:                    19 augusti – 13 september

Provtid:                               14 oktober – 15 november

Vårterminen                      2020

Ansökningstid 1:                 16 december-19  – 17 januari

Provtid 1:                            17 februari – 13 mars

Ansökningstid 2:                 9 mars – 27 mars

Provtid 2:                            27 april – 22 maj

Viktigt! Det finns ett begränsat antal prövningsplatser/kurs och ansökningstiden kan därför stängas tidigare.