Sammanträden, protokoll, kallelser och handlingar

Protokoll, kallelser och handlingar hittar du genom att följa menyn till vänster.

Via länken “Sammanträdesdagar” längst ner på sidan kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och råd har sina möten.

Kommunfullmäktige

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Under den inledande halvtimman kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Under frågestunden får inte överläggningar förekomma. Sammanträdena hålls på måndagar.

Kommunstyrelsen

Sammanträder som regel på tisdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Du är välkommen att lyssna på diskussioner och beslut. Sammanträdena hålls som regel i kommunhusets sessionssal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder som regel tisdagar två-tre gånger per månad undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden, undantaget juli. Sammanträdena är inte offentliga.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträder som regel på torsdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Socialnämnden

Sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Valnämnden

Sammanträder framförallt inför de allmänna valen. Sammanträdena är inte offentliga.

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträder som regel onsdagar fyra gånger per år. Sammanträdena är inte offentliga.

Tillgänglighetsrådet

Sammanträder som regel fyra gånger per år. Sammanträdena är inte offentliga.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Leds av en direktion som sammanträder en gång i månaden utom  juli månad. De flesta möten äger rum i Hultsfred, ungefär en fjärdedel är förlagda till Högsby. Sammanträdena är inte offentliga. Länk till protokoll och handlingar.