Projekt “Utveckling av MTB-leder i Dackestupet, Virserum”

Cykel i DackestupetCykel i DackestupetFoto: Alexander Hall

EU flaggaEuropeiskajordbruksfondenfärg

Hultsfreds kommun har tillsammans med den lokala föreningen SK Hjorten fått projektmedel för att utveckla MTB-leder i Dackestupet. Medlen kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd. Syftet med projektet är i första hand att komplettera och stärka upp anläggningen med
ytterligare en typ av MTB-led som har saknats. En typ av led som lockar en stor och bred målgrupp. Flowtrail och Access Climb möjliggör ett lägre instegsströskel på grund av sättet de är utformade med en byggd tillplattad yta där inte materialet hos utövaren har lika stor betydelse. Därmed mildras eventuella ekonomiska hinder för utövande. Visionen är att få till en hållbar året-runt-anläggning med hög kvalité och som kan bli exportmogen. Med sin unika fallhöjd för Kalmar län kan det bli en viktigt besöksmål för regionen.

Projektet består av att bygga 2200 meter flow trail (cykelled), 1200 meter grusad transportled och utveckla anläggningens service i form av cykeltvätt.

Målet med projektet är:
• Ett brett utbud av leder som passar en större cykelmålgrupp.
• Höja kvalitén på anläggningen.
• Ökad tillgänglighet för besökare
• Bidragit till att öka attraktionen till det regionala nätverket Biking South East.
Projektet består i att bygga 2200 meter flowtrail samt 1200 meter grusad transportled (Acces Climb).

Total projektbudget: 952 387 kronor

För mer information om projektet kan man kontakta:
Jenni Leppelt, 0495-24 05 10, jenni.leppelt@hultsfred.se