Publicerad:

Projekt för att förebygga och motarbeta utanförskap

Projekt för att förebygga och motarbeta utanförskapDeltagare i projektet.

11 kommuner i Kalmar län, däribland Hultsfred, har beviljats 24 miljoner av ESF (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige) till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet).

Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare och medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen.

Hultsfreds kommun kommer att arbeta specifikt med ungdomar och individer som har försörjningsstöd.

– Vi ser att vi har stora utmaningar när det gäller ungdomar utan gymnasieexamen och personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet är en bra möjlighet för oss att göra mer för de målgrupper som har stora behov, säger Amanda Persson och Therese Johansson, lokala projektledare i Hultsfred.

Mer information
Du kan läsa mer om projektet på Kommunförbundet Kalmar läns hemsida: SIA- Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet