Produktvalsprincipen

En del kemikalier har sådana egenskaper som gör att de redan i små mängder kan skada människor eller miljön. Därför ska du använda dig av produktvalsprincipen när du väljer kemikalier.

Vad är produktvalsprincipen?

Produktvalsprincipen innebär att du ska undvika att använda kemiska produkter och varor som är skadliga, om de kan ersättas av mindre skadliga alternativ. Enligt miljöbalken ska alla använda sig av produktvalsprincipen. Det gäller alltså både för dig som är företagare och för privatpersoner. Det kallas också för substitution.

PRIO hjälper dig att välja

Kemikalieinspektionen har ett webbverktyg som heter PRIO. Det hjälper dig att prioritera vilka kemiska produkter som du behöver hitta nya och mindre farliga alternativ till.

I PRIO kan du, till exempel, ta reda på om någon kemisk produkt innehåller så kallade utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen. Utfasningsämnen har så pass allvarliga egenskaper att du inte bör använda dem alls. Nya varor ska så långt som det är möjligt vara fria från ämnen med dessa egenskaper. Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som du bör titta extra mycket på.

Vilka fördelar har produktvalsprincipen?

  • Risken för skador på människor och miljö minskar.
  • Behovet av försiktighetsmått, till exempel skyddsutrustning och särskilda rutiner kring hanteringen av den mindre farliga produkten, kan minska.
  • Det kan ge fördelar när du marknadsför produkten eller företaget.
  • Mängden farligt avfall kan bli mindre och därmed minska kostnaden för företaget.
  • Andra produkter kan vara billigare.