Publicerad:

Positiva resultat i Öppna Jämförelser Företagsklimat

default_webben

Företagen ger bra betyg till kommunen i SKR:s Öppna Jämförelser Företagsklimat. Hultsfreds kommun förbättrar sitt NKI (nöjd-kund-index) till 78, vilket motsvarar ett högt betyg. Även Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning förbättrar sitt NKI och får ett högt NKI på 75.

I Öppna Jämförelser Företagsklimat sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner företagens resultat från servicemätningen Insikt. I Insikt får ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd bedöma kommunens service.

Med ett högt NKI på 78 placerar sig Hultsfreds kommun på plats 41 av de 181 kommuner som fått ett NKI i undersökningen. Kommunens NKI är bättre än genomsnittet i Sverige och en stor förbättring jämfört med förra året då de fick ett NKI på 73.

– Det är väldigt glädjande att vi har förbättrat vårt resultat och att företagen upplever att de får god service. Det känns extra bra eftersom denna undersökning genomförs bland företagare som haft ett verkligt ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef i Hultsfreds kommun.

Inom brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd har det kommit in för få svar för att kommunen ska få ett NKI-värde för respektive område.

Mycket högt NKI för livsmedelskontrollen

Även Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får bra betyg från företagen. De får ett totalt NKI på 75 vilket motsvarar ett högt betyg och de förbättrar därmed sitt totala NKI för tredje året i rad.

– Vårt totala NKI är bättre än genomsnittet i Sverige och vi får även bättre NKI än genomsnittet inom respektive myndighetsområde som vi ansvarar för, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef.

Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd. Inom livsmedelskontroll förbättrar de sitt NKI till 82. Det motsvarar ett mycket högt betyg och ger förvaltningen en förstaplats i rankningen för området bland de gemensamma förvaltningar och förbund som deltagit i undersökningen.

De förbättrar även sitt NKI inom miljö- och hälsoskydd till 73 vilket motsvarar ett högt betyg. Inom bygglov får de ett NKI på 68. Det är samma NKI som förra året och motsvarar ett godkänt betyg.

– Det är ett bra resultat som vi är nöjda med. Vi siktar på att fortsätta hålla den här höga nivån och förbättra vår service ytterligare. Därför hoppas vi att de som har ett ärende hos oss fortsätter att ge oss feedback genom att delta i Insikt, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef.