Publicerad:

Polisens årliga trygghetsmätning 2020

default_webben

Polisområde Region Syd genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunerna inom polisområdet. I Hultsfreds kommun fick 600 slumpvis utvalda personer, 300 som bor i Hultsfreds tätort och 300 i övriga kommunen, svara på frågor kring trygghet, brott och upplevda störningar.

Undersökningen visar att Hultsfreds kommun upplevs som en trygg kommun att bo i. Totalt är skillnaderna små jämfört med föregående år, dock är det en mindre försämring. Det så kallade problemindex har stigit från 1,53 till 1,63. Detta är dock fortfarande lägre än snittet för Region Syd, som ligger på 1,91.

Det finns det några saker som ”sticker ut”, både positiva och negativa:

  • Strax över 50 procent av de som svarade upplever att bilar kör för fort.

– I vårt arbete med den lokala polisen måste detta påtalas och vår önskan blir att fler hastighetskontroller ska genomföras. Kommunen arbetar också med nya hastigheter i samhällena och förhoppningsvis kommer detta att påverka hastigheten genom våra samhällen, säger Linus Ivarsson, trygghetsstrateg på Hultsfreds kommun.

  • Cirka 55 procent av de tillfrågade oroar sig för inbrott i bostad eller förråd.

– Vi jobbar intensivt med Grannsamverkan och appen Safeland för att öka trygghetskänslan i kommunen. Arbetet med detta kommer att fortsätta och ju fler som ”hoppar på tåget” ju fler blir vi som kan förhindra inbrott och skapa en känsla av trygghet, säger Linus Ivarsson.

Temakvällar anordnas också kring olika trygghetsskapande åtgärder, som till exempel hjärt- och lungräddning, brandsläckning samt bedrägeriinformation.

  • Bara 53 procent känner sig trygga i Hultsfreds tätort om man är ute ensam sen kväll. Motsvarande siffra i övriga kommunen är 74 procent.

– Hultsfreds centrum genomgår nu en förändring där trygghetsarbetet varit en del i arbetet. Förhoppningsvis kommer centrum att upplevas som en trygg och ljusare plats under nästa år, säger Linus Ivarsson. Vi får inte heller glömma 8 procent svarar att de varit utsatta för stöld under senaste 12 månaderna och 1 procent att de varit utsatta för fysiskt våld, vilket visar att Hultsfreds kommun är en trygg kommun. Målet måste dock vara att alla ska känna sig trygga och aldrig behöva utsättas för våld eller hot.

  • I mätningen kan man utläsa att medborgare i Hultsfred tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. Andelen som tycker att polisen inte bryr sig har ändrats från 12 procent till bara 9 procent.

– Poliserna har blivit fler lokalt och det finns även områdespoliser som jobbar med just den lokala problematiken. Vi har ett mycket gott samarbete med polisen och delger varandra information som underlättar vårt arbete för tryggheten, säger Linus Ivarsson.

Svarsfrekvensen för Hultsfreds kommun var cirka 70 procent, vilket får räknas som högt. Syftet med undersökningen är att få en större kunskap och förståelse om vad allmänheten har för uppfattning om tryggheten i kommunen. Enkäten skickas slumpvis ut till kommuninvånare i åldern 16-85 år.