Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-21 9:07

Plexiglas för säkra möten på särskilda boenden

Bord med plexiglas för besök på boenden

Klockargården i Vena är först ut med ett utebord med plexiglas som möjliggör säkra möten mellan boende och närstående, trots att besöksförbud råder inom vård och omsorgsboenden. Fler utebord med plexiglas är under tillverkning, och alla särskilda boenden i kommunen kommer att få ett.

Tack vare plexiglaslösningen kan boende och närstående sitta nära och se varandra, men ändå inte riskera smitta.

För att det inte ska bli kö vid plexiglaset får närstående ringa till boendet och boka in en tid för besöket. Personalen på boendet ser till så att besöket görs på ett säkert sätt.