Publicerad: Uppdaterad: 2020-09-21 11:09

Pilotprojekt för att minska energianvändning

Mattias Westrin framför Hultsfreds gymnasiumEnergiingenjör Mattias Westrin är en av dem som arbetar med projektet.

Hur mycket energi kan vi egentligen spara genom att se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda eller genom att släcka lyset när vi lämnar ett rum? Det ska elever och personal på Hultsfreds gymnasium bli påminda om på olika sätt i pilotprojektet Eye2Eye.

I pilotprojektet planerar Hultsfreds kommun tillsammans med Energikontor Sydost att se hur energianvändningen på Hultsfreds gymnasium kan minskas. Detta genom att göra energiåtgången och hur miljön påverkas av den tydlig för elever och personal på olika sätt. Projektet väntas dra igång i slutet av 2020.

– De flesta av oss vill göra rätt och spara på energi och miljö, men behöver kanske en påminnelse eller liten knuff i rätt riktning. Därför ska det bli mycket intressant att följa det här projektet för att sedan kanske använda det även i andra byggnader, säger Mikael Pettersson, fastighetschef.

Projektet går ut på att man mäter hur mycket energi det går åt i lokalerna. Sedan testas olika budskap för att göra de som vistas i lokalerna medvetna om energiåtgången och hur man kan göra för att minska den. När man ser vilka budskap som ger bäst effekt, kan dessa bli del av en modell som sedan kan användas även i andra lokaler i kommunen. De som vistas i byggnaden får också en ökad förståelse för hur vi alla tillsammans kan minska energiförbrukningen, vilket de även kan ha nytta av till exempel hemma.

Pilotprojektet Eye2Eye koordineras av Energikontor Sydost och finansieras med 85 procent genom det internationella projektet EMPOWER, som har som syfte att bidra till att nå EU:s klimatmål genom att minska koldioxidutsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik och bättre förvaltning.

Byggnader står idag för cirka 40 procent av Europas energianvändning och 36 procent av koldioxidutsläppen, vilket gör det angeläget att minska och effektivisera energianvändningen som en del i att kunna uppnå de globala målen för en hållbar framtid.

Läs mer om de Hultsfreds kommuns arbete med de globala målen på hultsfred.se/agenda2030.