Lathund för pedagogisk och social bedömning, skola

En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan ska visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/klassföreståndare.
Bedömningen ska belysa elevens situation och kunskapsutveckling i olika ämnen samt dess sociala samspel och beteende.