Pågående detaljplanearbete

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med för tillfället. Du kan också se var dessa befinner sig i planprocessen. Har du frågor om planerna får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tidsaxel samråd

 .

Samråd

Tidsaxel granskning

 .

Granskning

Tidsaxel antagande

 

Antagande

Tidsaxel Laga kraft

 

Laga kraft

Antagna planer som har vunnit laga kraft hittar du i vårt planarkiv.