Vandring på god väg – utveckling av vandringsleder i Hultsfreds kommun

vandring

 

 

Förstudie Vandring på god väg

Under 20170401 – 20180331 har man genomfört en förstudie, som finansierats av Leader Astrid Lindgrens hembygd, som inventerat alla leder i kommunen. Utifrån det underlaget och samtal och möten med skötselföreningar och kommun, har man valt ut vilka leder man i först skedet vill se över. Samtidigt har man tagit fram riktlinjer för hur en bra led bör se ut. I samverkan med de nationella råd som finns skapades en standard för Hultsfreds kommun. Standarden består av tre olika nivåer beroende på längd och typ av led.

Projektledare för förstudien var  Christian Holzer.
Läs gärna hela slutrapporten. Se nedan.

Vandring på god väg 2.0

Från och med 20181001 påbörjades projekt för att genomföra det man kommit fram till i förstudien. Projektet finansieras med medel från Hultsfreds kommun, Länsstyrelsen LONA och Leader Astrid Lindgrens hembygd.
Fram till 2020 ska de utvalda leder rustas upp med skyltar, informationstavlor, ny vägvisning, nya etappkartor och en vandringsguide.

 • Lönnebergaleden
 • Hammarsjöleden
 • Hammarsjön runt
 • Järnforsen Stora leden
 • Järnforsen Lilla leden
 • Järnforsen Stenleden
 • Virserumsleden
 • Hjortleden

Projektledare är Maria Bohlin, Erik Waldermansson och Claes-Göran Johansson

Varför satsar Hultsfred på vandringsleder?

Vandring och speciellt “tema-“vandringar ligger i tiden. Trenden förstärks genom mer medvetenhet om hållbarhetsfrågorna och allmän hälsotrend. Kommunen Hultsfred är extra intressant genom sina många naturreservat och har redan i dagsläge ett mycket stort utbud av vandringsleder:

Hultsfreds kommun och närliggande kommuner i Astrid Lindgrens hembygd är starka turistdestinationer. De förfogar över rik natur med många naturreservat och ett stort antal vandringsleder. Det finns alltså ett stort och outnyttjat potential för att utveckla besöksnäringen genom attraktiva vandringsleder och en förbättrad tillgänglighet till naturen. Det skulle ytterligare stärka områdets
attraktionskraft och därmed även gynna invånare och näringslivet.

Varför vandrar man?
De vanligaste orsakerna till att besöka naturen är

 •  naturupplevelsen, naturens storslagenhet och att uppleva vackra vyer
 • frisk luft och ren miljö
 • att koppla av från ett stressigt vardagsliv
 • socialt umgänge
 • upplevelser av ostördhet, tystnad och rofylldhet (“quiet places”)
 • att utöva fysisk aktivitet, vandring, cykling
 • bär- och svampplockning, jakt, fiske (“nyttoaspekter”)
 • fågelskådning, se sällsynt flora och fauna (“biologisk intresse”)

Vem besöker området?
Absolut största delen av externa besökare är barnfamiljer med reseanledning Astrid Lindgrens Värld. Långt över 100 000 barnfamiljer besöker årligen området Vimmerby-Hultsfred. Vandringsledernas utformning och marknadsföring måste ta hänsyn till detta faktum. Det handlar alltså mindre om “vandringsleder” typ Lönnebergaleden utan mer om korta och familjevänliga leder i lätt och varierande natur. De enkla vägar för de många (IKEA-principen) är devisen.