Publicerad:

På Återbruket förvandlas skräp till konstverk

Linda Nilsson, Återbruket i Hultsfred

På Återbruket samlas rest- och spillmaterial från företag som sedan barnen i kommunens förskolor och skolor kan använda.

– Hit kan pedagoger och lärare komma för att inspireras eller för att låna material till sina verksamheter. Vi vill erbjuda ett kreativt, okodat och hållbart material som får både barn och vuxna att tänka och utveckla sin kreativitet, berättar Linda Nilsson.

Linda arbetar en del av sin tjänst på Återbruket i Hultsfred, övrig tid jobbar hon som förskollärare på Ekbackens förskola i Vena.

– Solsystem, träd och en traktor är exempel på saker som har skapats av materialet. Det ligger i tiden att få barnen att tidigt tänka hållbart kring material. Det är häftigt att se hur barnen använder sin fantasi när den får användas helt fritt, säger Linda.

Under våren har Linda anordnat workshops riktat till förskolelärare. Ett inslag i verksamheten som hon planerar för att fortsätta med under hösten.

– Vi har också haft ett samarbete med Arbete och Integration där Återbruket har varit en del av deras projekt Språkresan. Vår del av projektet har handlat om att hitta sitt kreativa uttrycksätt.

Fram tills nu har Återbruket huserat i Stegens lokaler men nu står en flytt på schemat. Återbruket kommer flytta in i lokalerna där Oredans förskola tidigare var.

– Jag klurar på hur lokalerna kan användas på bästa sätt men jag hoppas att detta ger möjlighet att kunna erbjuda barnen fler besök i lokalerna. Att barnen kan komma och skapa på plats.

Följa gärna Återbruket på Instagram: @kreativtaterbruk_hultsfred