Övergripande verksamhetsplan avseende miljömålen och egna mål i tillsynsarbetet för miljö- och byggnadskontoret

Kommunfullmäktige beslutade om planen 2005-04-25, § 51