Ovårdad fastighet

Äger du en fastighet ska du sköta och underhålla dina byggnader och din tomt så att dess tekniska egenskaper (bärförmåga, stadga, beständighet och säkerhet) i huvudsak bevaras.

Du ska sköta din tomt så att den hålls i vårdat skick, oavsett om den används eller inte. Det betyder att du ska sköta din tomt så att risken för olycksfall begränsas. Du ska också se till att din tomt inte orsakar olägenheter för din omgivning och för trafiken i området.

Är du osäker på om det du planerar förvanskar din fastighet? Då är du välkommen att höra av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen för tips och råd.