Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Den 1 januari 2011 bildades kommunalförbundet Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) av medlemskommunerna Hultsfred och Högsby. Förbundet övertog de båda kommunernas tekniska verksamheter.

De verksamhetsområden som ÖSK ansvarar för är:

  • Avfall & återvinning (Renhållningsavdelningen)
  • Vatten & avlopp (VA)
  • Gator & utemiljö (Gata/park-avdelningen)
  • Skog (Skogsförvaltning i Hultsfred och Högsby)
  • Bostadsanpassning (endast Hultsfred)
  • Energirådgivning(Hultsfred och Högsby)
  • Bredbandsstrategi och bredbandssamordning (Hultsfred)
  • Skolskjutssamordning (Hultsfred)

Gata/park-avdelningens verksamheter är skattefinansierade medans VA/renhållningsavdelningens verksamheter är avgiftsfinansierade.

Förbundet har sitt säte i Hultsfreds kommun.