Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:38

Oskarshamns kommun ny medlem i Infrastrukturkansliet

Kustpilen.

Oskarshamn blir den åttonde kommunen att gå med i Infrastrukturkansliet. Därmed är alla kommuner som berörs av Stångådalsbanan nu medlemmar.
– Det är väldigt glädjande att vi har fått ombord ännu en kommun. Genom att vi är samlade vill vi kunna påverka så att rätt beslut fattas kring Stångådalsbanan, säger Michael Leijonhud, chef för Infrastrukturkansliet.

Infrastrukturkansliet bildades 2010 på Hultsfreds kommuns initiativ. Målsättningen är att skapa positiva effekter på väg och järnväg i regionen, framförallt för Stångådalsbanan och riksväg 34/23. Riksvägen och järnvägen är de två stora stråk som kan binda samman regionen med Linköping och Kalmar.

Vid starten var Hultsfred, Kinda, Vimmerby och Högsby kommuner medlemmar. Senare tillkom även Linköping, Kalmar, Mönsterås och nu också Oskarshamns kommun.
– Vi har en samlad kompetens som är viktig för att vi ska kunna sätta oss in på djupet i frågorna. Vi har blivit pådrivare och uppvisar aktivitet, främst på Stångådalsbanan, men även hela stråket Linköping-Kalmar, säger Michael Leijonhud.