Ortspromenad i Vena skjuts på framtiden

Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

På grund av det rådande läget kommer den planerade ortspromenaden i Vena inom Hultsfreds kommun Makeover den 20 april att skjutas på framtiden. Detta för att minska risken för smittspridning av covid-19. Något nytt datum för promenaden i Vena är ännu inte satt, utan Hultsfreds kommun Makeover återkommer med information om detta.