Örtagårdens omsorg på kvällar och helger

Bild av hand som skriver in tider i en kalender

Riktlinjer för Örtagårdens omsorg på kvällar och helger

Arbetar du som vårdnadshavare sena kvällar eller helger och behöver omsorg för ditt barn? Då kan Hultsfreds kommun erbjuda omsorg för ditt barn på Örtagårdens omsorg på kväll och helg.

Omsorgen på kväll och helg vänder sig till dig som har barn mellan 1-12 år och som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider. Det ska finnas ett kontinuerligt behov av omsorg på kvällar och helger vid minst två tillfällen per månad för att platsen ska behållas.

Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till en plats i omsorgen på kvällar och helger. Plats beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig, sjukskriven eller föräldraledig.

Förskolebarn

Förskolebarn folkbokförda i tätorten Hultsfred men behov av omsorg på kvällar och helger placerar vi på Örtagårdens förskola i mån av plats, annars erbjuds annan närliggande förskola. Förskolebarn i kommunens övriga orter placeras på anvisad förskola och erbjuds dessutom en placering på omsorgen på kvällar och helger.

Du som vårdnadshavare ansvarar själv för att lämna och hämta på Örtagården. I praktiken innebär det att barnet den aktuella dagen startar sin dag på Örtagården.

Barn på fritidshem

Barn på fritidshem erbjuds placering på sin skolas ordinarie fritidshem under de tider det är öppet. Placering under övrig tid erbjuds på Örtagårdens omsorg kvällar och helger. Du som vårdnadshavare ansvarar själv för att lämna och hämta på Örtagården.

 Avgift

Omsorg under kvällar och helger följer samma regler, taxa och placeringsrutiner som all annan verksamhet inom förskola och fritidshem. Det blir ingen extra kostnad för omsorg under kvällar och helger.

Öppettider och registrering av schema

Omsorgen på kvällar och helger har följande öppettider:

måndag-fredag kl. 15.30 – 22.15

lördag, söndag och helgdagar kl. 6.00 – 22.15

Verksamheten är stängd:

Julafton, juldagen och annandag jul

Nyårsafton och nyårsdagen

Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk

Midsommarhelgen (midsommarafton, midsommardagen samt söndagen)

Veckorna 28, 29, 30 och 31 är det semesterstängt

Kvällarna före julafton, nyårsafton, midsommarafton och långfredagen stänger verksamheten kl.18.00.

Schema över omsorgsbehovet och ändringar ska vara registrerade senast 14 dagar innan de ska gälla för att barnet ska vara berättigad en plats aktuell dag. Verksamheten är endast öppen för de barn där man anmält behov av omsorg i rätt tid.

Ansökan om plats

Blankett för ansökan om eller uppsägning av plats på kvällar och helger finns nedan. Omsorgsbehovet på obekväm tid ska styrkas med anställningsintyg och arbetsschema för båda vårdnadshavarna i gemensamt hushåll.

Det finns ingen garanti för att barnet kan erbjudas en plats inom fyra månader inom omsorgen på kväll och helg, då omsorgen inte är ett krav enligt skollagen. Placeringar erbjuds i mån av plats.

Vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om arbetssituationen förändras och behovet upphör.