Ormar

För att få ha en orm inom vissa områden måste du söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

När behöver jag söka tillstånd eller göra en anmälan?

Du måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att få ha en orm inom område med detaljplan eller område med fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartbilagan i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Om det gäller en giftorm måste du ansöka om tillstånd. Gäller det en orm som inte är giftig måste du göra en anmälan.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Hur ansöker jag om tillstånd eller gör en anmälan?

Du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan genom att fylla i blanketten ”Ansökan eller anmälan om djurhållning inom detaljplanelagt område”. Du hittar blanketten längre ned på sidan. Blanketten och bifogade handlingar skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad kostar det?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan.

Avgiften för ansökan om tillstånd är 6 360 kronor.

Om det gäller en anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor.

Alla avgifter är enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Tillståndet är förenat med villkor

  • Du får inte visa upp ormen på allmän plats.
  • Du ska förvara ormen i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen från att rymma.
  • Det bör finnas ett mindre antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna.
  • Du ska skicka en kopia på tillståndet till fastighetsägaren.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om de djurskyddskrav som finns för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

För giftormar gäller även dessa regler

  • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum. Rummet ska vara låst när du som ägare inte är där.
  • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
  • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: “Varning giftorm”.
  • Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift vilket gör dem olämpliga som husdjur. Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som man inte använder som bostad.

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människor. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor, som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprider sig med reptilens avföring och vatten som blivit smittat.

Därför är det viktigt att du hanterar alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska du rengöra eller desinficera med till exempel klorhexidinsprit. Undvik rengöring i kök där du hanterar livsmedel.