Publicerad: Uppdaterad: 2022-04-25 9:04

Öppet hus och startskott för utveckling av Kvarteret Batteriet och Norra Oskarsgatan i Hultsfred

Lördagen den 30 april tar kommunalråd Lars Rosander och oppositionsråd Tomas Söreling ett första spadtag för det utvecklingsarbete som väntar för Kvarteret Batteriet och Norra Oskarsgatan i Hultsfred. På plats finns representanter från Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund och AB Hultsfreds Bostäder för att svara på frågor. Parkeringsmöjligheter finns vid AB Hultsfreds Bostäder, Norra Oskarsgatan 103. Välkommen att delta.

Program

Klockan 10.00 – Första spadtaget
Klockan 11.00 – Frågestund om projektet
Klockan 12.00 – Rundtur på plats

Bakgrund

Hultsfreds kommun ska utveckla och bygga om Kvarteret Batteriet samt huvudgatan Norra Oskarsgatan. Ombyggnationen startar första veckan i maj och beräknas pågå till sommaren 2023.

Projektet innebär bland annat att befintliga vatten- och avloppsledningar ska bytas ut och att nya gator ska byggas. Kommunen kommer också att arbeta med gestaltning och utformning av området. Bland annat kommer nya grönytor med en trädallé att planteras och Norra Oskarsgatan får en separerad gång- och cykelväg.

Gestaltning och omformning är en del av projektet “Hultsfreds kommun Makeover” som syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter med fokus på att stärka stråk och platser med hjälp av grönska och markbeläggning. Norra Oskarsgatan ingår i programmet som Hultsfreds huvudentré, ett viktigt stråk som är av stor betydelse för upplevelsen och länkar samman tätortens viktiga funktioner och besöksmål.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Simon Råsbacken.