Öppen källkod

Vi har valt webbpubliceringsverktyget WordPress som bygger på öppen källkod.

Här hittar du det som finns tillgängligt av det vi själva har utvecklat:

Huvudtemat vi använder på våra webbplatser: https://github.com/hultsfredskommun/hultsfredskommun

Andra plugins vi använder:

 

Ställ gärna frågor eller lämna dina tankar till:

Jonas Hjalmarsson

Verksamhetsutvecklare
eUtvecklingskontoret