Egenföretagare – passa på att söka omsättningsstöd!

default_webben

Omsättningsstöd finns till för att hjälpa egenföretagare som har drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Det finns två olika stöd; ett för enskilda näringsidkare och ett för handelsbolag och kommanditbolag. För att få fler att söka stödet har länsstyrelserna, som handlägger stödet, satt ihop en checklista med information om hur man söker stöden.