Om det börjar brinna

Rädda – Varna – Larma – Släck

Alla bränder är små i början. Det är därför bra att veta hur du ska göra om det börjar brinna. Ju snabbare du kan göra en insats desto mindre blir skadorna. Lär dig gärna regeln ”Rädda – Varna – Larma – Släck”. I vilken ordning du ska göra vad beror på situationen och hur stor branden är när du upptäcker den.

En ramsa som dessutom är bra att lära barnen är ”1 1 2 – lätt att slå”.

Rädda

Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Utrym lokalen/bostaden. Glöm inte att stänga dörrar och fönster så att branden inte får syre och att för att förhindra att röken sprids. Ta dig sedan till uppsamlingsplatsen om det finns en sådan för byggnaden du är i.

Varna

Varna andra som hotas av branden, så att de också kan sätta sig i säkerhet. Gör andra uppmärksamma genom att ropa när du är på väg ut.

Larma

Larma genom att ringa nödnummer 112 när du är på säker plats. Utlös även brandlarm om sådant finns. Möt upp räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden.

Släck

Finns släckutrustning tillgänglig, använd den om du bedömer att du kan släcka elden. Utsätt dig inte för onödiga risker. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden. Exempel på släckutrustning är handbrandsläckare, brandfilt, inomhusbrandpost.