Olycksfallsförsäkring – information och anmälan

Bild av skadad och omlindad fotBild av skadad och omlindad fot

Hultsfreds kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Aktuellt försäkringsbolag är LF Kalmar. Försäkringsnummer: 2323276. Försäkringsbesked hittar du under Se även längre ner på sidan. Där framgår försäkringens omfattning.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under heltid – (dygnet runt) för

 • Barn i förskoleverksamhet
 • Elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
 • Övriga barn 0-19 år skrivna i kommunen
 • Barn till asylsökande
 • Barn i familjehem (över 19 år)
 • Personer i familjehem (0-19 år) i annan kommun
 • Personer i familjehem

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid för

 • Elever i vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sysselsättningsprogram, arbetsträning, praktik med mer
 • Brukare i dagcenterverksamhet
 • Personer i väntjänsten

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton och intyg
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget LF Kalmar på tfn 020-66 11 00.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget via e-post till personskador@LFkalmar.se. Efter bekräftelse från Länsförsäkringar kan beställning av taxiresor göras.