Olycksfallsförsäkring – information och anmälan

Bild av skadad och omlindad fotKallelse till barn- och utbildningsnämnden 2021-03-10

Hultsfreds kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Aktuellt försäkringsbolag är Protector. Försäkringsnummer: 333288-7.1 Försäkringsbesked hittar du under Se även längre ner på sidan. Där framgår försäkringens omfattning.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under heltid – (dygnet runt) för

 • Barn i förskoleverksamhet
 • Elever i grund-, sär- och gymnasieskola
 • Övriga barn 0-19 år skrivna i kommunen
 • Barn till asylsökande
 • Barn i familjehem (över 19 år)
 • Personer i familjehem (0-19 år) i annan kommun
 • Personer i familjehem

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid för

 • Elever i vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sysselsättningsprogram, arbetsträning, praktik med mer
 • Brukare i dagcenterverksamhet
 • Personer i väntjänsten

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm