Olycksfall eller tillbud för förskolebarn eller elev – KIA

Rapportering av olycksfall eller tillbud för förskolebarn eller elev

KIA är Hultsfreds kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för förskolebarn och elever. Olyckor ska i så stor utsträckning som möjligt förebyggas. De olyckor som redan skett ska utredas och åtgärdas. Det är därför viktigt att anmäla olycksfall eller tillbud som våra förskolebarn eller elever råkar ut för. Det blir ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Tillbud är en händelse som kunnat orsaka ett olycksfall – Oj!
Olycksfall är en händelse när ett barn eller elev blivit skadad – Aj!

Obs! Allvarliga tillbud och olycksfall som inträffat i verksamheten ska utan dröjsmål rapporteras av chef till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar). Anmälan kan både göras genom KIA eller direkt till Arbetsmiljöverket.
Chefen ska också anmäla det till förvaltningsledningen. 

Här gör du som ansvarig personal anmälan i KIA för förskolebarn eller elev:

till KIA

Användarnamn: barn.elev.hultsfred

Använd lösenord: Vinter2018

Rutin för olycksfall och tillbud för förskolebarn eller elev

För de barn och elever som trots det förebyggande arbetet råkar ut för ett tillbud eller en olycka gäller nedanstående rutiner.

  • Ansvarig personal rapporterar tillbud eller olycksfall till rektor genom att själv eller tillsammans med eleven fylla i formuläret i KIA.
  • Om det är ett olycksfall – Informera vårdnadshavarna om kommunens olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
  • Rektor utreder och åtgärdar händelsen, gärna tillsamman med dig som anmält och skyddsombud.
  • Rektor ansvarar för att allvarliga och uppenbara brister i arbetsmiljön omedelbart åtgärdas. För brister som inte är av en sådan dignitet att de omedelbart måste åtgärda upprättas en plan.
  • Rektor ska omedelbart anmäla olycksfall som orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat till Arbetsmiljöverket och till förvaltningsledningen.
  • Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas till Arbetsmiljöverket och förvaltningsledning.
  • Rapportering av inträffade tillbud och olycksfall ska göras vid varje samverkansgrupp/APT. Det ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.