Publicerad:

Nya välkomstskyltar till kommunens orter

Visualisering över välkomstskylt till VenaEn visualisering över hur välkomstskylten till Vena kan komma att placeras.

En temperaturmätare, en vandrare, en not, ett tåg, en musikkår och en lång backe är alla exempel på motiv som finns på kommunens nya välkomstskyltar.

Snart kommer arton nya välkomstskyltar att välkomna kommuninvånare och besökare till kommunens olika orter. Skyltarna kommer att placeras vid orternas infarter med start under vecka 48. Motiven som återfinns på skyltarna varierar för att lyfta fram det unika och speciella med varje ort och skapar tillsammans en röd tråd mellan kommunens olika orter.

Skyltarna är tillverkade i rosttrögt stål, mer vanligen kallat corten. Skyltarna är stålgrå från början och korrigerar (rostar) med tiden vilken är en positiv, hållbar och levande process som skyddar själva stålet. Materialet har en hållbar tillverkningsprocess och kräver inte samma rengöring och underhåll som exempelvis ett laminerat underlag gör. Varje skylt kommer lysas upp med solcellsdriven belysning.

– Detta är en unik skyltlösning vad gäller både materialval och belysning. För Hultsfreds kommun är det självklart att verka för att ett hållbart samhälle som tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen, säger Lars Rosander, kommunalråd.

– Med det som bakgrund var det viktigt att välja en skyltlösning som både är långsiktigt och hållbar när det kommer till tillverkning, materialval och belysning, säger Tomas Söreling, oppositionsråd.

Representanter från varje ort har varit delaktiga i processen kring vilka motiv de olika skyltarna ska ha. Även kommunens tjänstepersoner och politiker har varit med i processen att besluta om motiv som representerar varje ort.

Som grund för välkomstskyltarna ligger ett politiskt beslut baserat på två olika motioner. Förslaget kom även upp i flera av de ortsvandringar som genomfördes i kommunens Makeover-projekt. 

– Avslutningsvis vill jag vill rikta ett stort tack till alla markägare som med sin positiva inställning möjliggjort att markavtal för skyltplaceringarna har kunnat lösas snabbt, säger Lars Rosander.

På sidan för pågående projekt kan du läsa mer om välkomstskyltarna.