Publicerad:

Nya spännande kurser på Campus Hultsfred

Ledarskap 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera, lyssna, arbeta med konfliker, ge konstruktiv feedback och leda olika processer!

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning (JÖKEN) 15 hp Vill du veta mer om bl a testamente, arvsskifte/arvstvist av ekonomisk karaktär, hur man tolkar olika avtal, dina rättigheter på din arbetsplats eller vad som gäller när du köpt något som du är missnöjd med? Speciellt belyses i kursen, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, marknadsrätt, associationsrätt och arbetsrätt.

Kurserna startar v.48 på Campus Hultsfred och ges eftermiddag/ kvällstid en dag per vecka. För mer information om gå till  www.campushultsfred.se